Glavno poslanstvo SCOP je širjenje zavesti in informiranosti na področju varstva osebnih podatkov, zato SCOP redno pripravlja tematske seminarje, praktične delavnice ter naročniku prilagojena izobraževanja. SCOP posebno pozornost namenja tudi programom skladnosti poslovanja (compliance programs) za usposabljanje in izobraževanje vodilnih in zaposlenih v gospodarskih družbah.