SVETOVANJE IN ZASTOPANJE

 • Vzpostavljanje in svetovanje o najprimernejših pravnih podlagah in načinih obdelave osebnih podatkov (sestava soglasij, dokumentov in pogodb) ter obveznostih, povezanimi z obdelavo osebnih podatkov (vodenje dnevnikov v zvezi z delovanji obdelav osebnih podatkov)
 • Svetovanje v zvezi s prenosi osebnih podatkov tretjim osebam, znotraj skupine družb, pogodbenikom in strankam, kakor tudi v zvezi z iznosom osebnih podatkov izven Slovenije oz. EU (pregled in priprava pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, sestava soglasij, priprava pogodbe o iznosu osebnih podatkov)
 • Pregled in priprava internih aktov, dokumentov, pogodb, obrazcev in formularjev za zagotavljanje skladnosti na področju varstva osebnih podatkov
 • Svetovanje v zvezi z uporabo modernih tehnologij na delovnem mestu (GPS, pregled elektronske pošte, pregled uporabe službenega telefona in računalnika, uporaba biometričnih podatkov)
 • Svetovanje v zvezi z videonadzornimi sistemi (uporaba videonadzora v poslovnih prostorih, inteligentna video analitika)
 • Zastopanje, poročanje in komuniciranje s pristojnimi organi na področju varstva osebnih podatkov (predhodni ukrepi zagotovitve skladnosti poslovanja, zastopanje tekom inšpekcijskega pregleda, naknadno reševanje sporov in kršitev)
 • Sestava pravnih mnenj, vezanih na konkretno pravno problematiko naročnika

PREGLED SKLADNOSTI Z GDPR

 • Predhodni pregled in ocena trenutnega stanja pripravljenosti (t.i. analiza razkoraka oz. gap analiza) podjetja na GDPR:
 • Ocena potrebnih sprememb in procesov, ki morajo biti implementirani za zagotovitev skladnosti z GDPR
 • Podroben načrt implementacije skladnosti za družbo
 • Kazalci smernic, modelov in primeri dobre prakse, ki so primerni za posamezno družbo
 • Pomoč pri implementaciji sprememb s pomočjo naših strokovnjakov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

 • Predstavitev funkcije pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (t.i. Data Protection Officer ali DPO) in kdaj jo je družba dolžna imenovati
 • Vključenost pooblaščene osebe za varstvo podatkov v procese delovanja in odločanja znotraj družbe

Imate kakšna vprašanja?