Našo strokovno ekipo sestavljajo specializirani pravniki in strokovnjaki s področja informacijske in fizične varnosti, digitalne forenzike, neprekinjenega poslovanja in preverjanja varnosti informacijskih sistemov, ki sodelujejo z namenom zagotavljanja celovitega in interdisciplinarnega pristopa k zagotavljanju skladnosti pri obdelavi osebnih podatkov. Poslanstvo naše ekipe je zagotavljanje najsodobnejših pravno-tehničnih rešitev po načelu »vse-na-enem-mestu«.

Anja Ažman je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter se z zaposlitvijo v odvetniški pisarni ter poznejših funkcijah in zaposlitvah specializirala za delovno pravo, pravo varstva podatkov in pravo zasebnosti, vodenje projektov nabave blaga in storitev, postopke s področja registra tveganj, integritete in preprečevanja korupcije.

PREBERITE VEČ
Nina Kranjec

Nina Kranjec je soustanoviteljica družbe Lemur Legal d.o.o., ki se ukvarja s splošnim svetovanjem IT podjetjem, svetovanjem povezanim s tehnologijo veriženja podatkovnih blokov (”blockchain”), pametnimi pogodbami in zagonskimi podjetji.  S pravom varstva osebnih podatkov in pravom zasebnosti se je začela ukvarjati v času zaposlitve na Outfit7 Limited (Ekipa2 d.o.o.), tudi sedaj  glede varstva osebnih podatkov in pravom zasebnosti svetuje številnim domačim in mednarodnim gospodarskim družbam. Njeno svetovanje se nanaša večinoma na zakonito obdelavo, shranjevanje in iznos osebnih podatkov, uporabo osebnih podatkov v oglaševanju, varstvo oz. postopke v zvezi z zaščito obdelave osebnih podatkov otrok, pripravo pogodb za pogodbene upravljavce in obdelovalce podatkov ter pripravo in implementacijo internih aktov podjetij za zagotovitev skladnosti poslovanja.

Tadej Stergar
Tadej Stergar

Tadej Stergar je magistriral na Fakulteti za državne in evropske študije s področja človekovih pravic. V okviru sedanje zaposlitve je zadolžen za vodenje zahtevnih projektov v sklopu nabav blaga in storitev ter gradenj. Njegovo delo obsega tudi skrb za kakovost poslovanja družbe, skladnost z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter skrb za implementacijo novih informacijskih tehnologij in informacijsko varnost. Prav tako je partner v več podjetjih, ki se ukvarjajo z naprednimi tehnologijami s področja navidezne resničnosti. Kot direktor Inštituta za forenziko informacijskih tehnologij, je bil v več zadevah imenovan kot začasni izvedenec s področja računalniške in mobilne forenzike. Redno predava varnostnemu osebju in detektivom, občasno pa kot predavatelj sodeluje na različnih konferencah s področja računalniške forenzike in informacijske varnosti ter različnih oblik fizičnega varovanja ljudi in premoženja.

Janko Šavnik

Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d. v Ljubljani in odgovoren za varstvo osebnih podatkov za celotni Addiko Group. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij in neprekinjenega poslovanja, upravljanje z zunanjimi izvajalci in pogodbenimi obdelovalci podatkov, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov v vlogi DPO.

PREBERITE VEČ
Petra Smolnikar
Petra Smolnikar

Petra Smolnikar je odvetnica, specializirana za varstvo osebnih podatkov in delovno pravo. Svetuje o pravni regulaciji varstva osebnih podatkov in zasebnosti na vseh področjih, zlasti pa je doslej delovala v panogah farmacije in zdravstva, telekomunikacij, IT-ja in modernih tehnologij, vključujoč sisteme za prijavljanje nepravilnosti (whistleblower hotlines), kibernetsko varnost (cyber-security), geolokacijsko problematiko (geolocational services), računalništvo v oblaku (cloud computing) in programe skladnosti (compliance programes). Kot dopisnica pri Data Guidance, globalni platformi za osebne podatke, je redno v stiku z vsemi novostmi in smernicami ter poroča o praksah v Sloveniji. Več o njej si lahko preberete na www.petrasmolnikarlaw.eu.

Sanda Planinc
Sanda Planinc

Sanda Planinc je odvetniška kandidatka v odvetniški družbi Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o. S pravom varstva osebnih podatkov se je pričela ukvarjati že tekom študija prava, v odvetniških pisarnah v Sloveniji, Belgiji in Nemčiji pa je sodelovala že s številnimi domačimi in mednarodnimi gospodarskimi družbami. Njene bogate izkušnje pokrivajo zlasti svetovanje v zvezi s pogodbeno obdelavo osebnih podatkov in iznosi iz EU, obdelavo osebnih podatkov znotraj skupine družb, uporabo sodobnih tehnologij pri poslovanju in v delovnih razmerjih, uporabo osebnih podatkov za neposredno trženje, zastopanje v postopkih pred Informacijskim pooblaščencem in pravico do pozabe.

Miha Ozimek

Miha Ozimek je opravil podiplomski magistrski študij informatike ter specialistični študij informacijske varnosti s področja standardov informacijske varnosti in uvajanja politik varovanja informacij v organizacije. Od leta 2007 deluje kot svetovalec in presojevalec sistemov vodenja kakovosti, upravljanja z IT storitvami in varovanja informacij. Kot presojevalec SIQ Ljubljana presoja v slovenskih organizacijah, EU in državah JV Evrope. Poleg tega sodeluje s APEK, Arhiv RS in IP-RS pri pripravi organizacij na izvajanje dela skladno z določili zakonodaje (ZVOP – GDPR, ZEKOM-1, ZVDAGA itd.). Od leta 2008 sodeluje kot gostujoči predavatelj na Fakulteti za varnostne vede na področju sistemov varovanja informacij. Izobraževanja je izvajal že za več kot 5000 slušateljev iz različnih organizacij in izobraževalnih inštitucij.

Peter Merc

Peter Merc je doktor prava. Ukvarja se pravnimi vidiki disruptivnih poslovnih modelov (delitvena ekonomija, krožno gospodarstvo) in novih tehnologij (blockchain, internet stvari, umetna inteligenca) ter z digitalizacijo finančnih storitev. Po bančni karieri v NLB d.d. in Hypo Alpe Adria banki d.d. je ustanovil svoje podjetje Lemur Legal d.o.o., ki svetuje IT podjetjem, v največji meri v povezavi z blockchain tehnologijo. Peter je partner oziroma svetovalec v več podjetjih, ki se ukvarjajo s fintech-om, kriptovalutami in z drugimi rešitvami na tehnologiji blockchaina. Poleg tega je član nadzornega sveta Abanke d.d., vodja Blockchain Think Tanka Slovenija ter sopredsedujoči komisiji za krožno gospodarstvo in delitveno ekonomijo pri Ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji. Objavil je več kot 40 strokovnih prispevkov na temo gospodarskega, bančnega in finančnega prava. Kot predavatelj/panelist je sodeloval na več strokovnih dogodkih ter ima status gostujočega strokovnjaka na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru.