ODZIV NA VARNOSTNE INCIDENTE IN FORENZIČNI POSTOPKI

 • Forenzična pripravljenost organizacije
 • Pomoč in svetovanje ob incidentu
 • Poročanje v skladu z regulatornimi zahtevami (GDPR, NIS, PSD2…)
 • Izvajanje forenzičnih postopkov na naročnikovi lokaciji

ANALIZA
S PODROČJA BCP

 • Izvedba BIA
 • Ocene tveganj BCP
 • Priprava načrtov BCP

PREGLED IN POPIS INFORMACIJSKIH SREDSTEV (ASSET MANAGEMENT)

 • Osnovni korak za spoznavanje z organizacijo, ki se uporabi kot vhodni podatek za procese in analizo učinka na poslovanje (BIA).

VZPOSTAVITEV SISTEMA VAROVANJA INFORMACIJ

 • Sistem varovanja informacij se sestavi in implementira glede na predhodno opravljeno oceno tveganja v podjetju.

IDENTIFIKACIJA, POPIS IN OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV

 • identifikacija poslovnih procesov
 • pregled procesov s smislu obdelave osebnih podatkov (vhodi / izhodi)
 • optimizacija procesov s stališča zagotavljanja skladnosti z načeli varstva osebnih podatkov, zlasti vgrajene zasebnosti
 • osnova za izdelavo analize toka podatkov (data flow analysis) in identifikacijo pogodbenih obdelovalcev

VZPOSTAVITEV KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA IN KLASIFIKACIJA PODATKOV

 • Pomoč pri vzpostavi klasifikacijskega načrta
 • Izvajanje delavnic za klasifikacijo podatkov
 • Svetovanje glede označevanja dokumentov in informacijskih sredstev

OCENA UČINKA V ZVEZI Z VARSTVOM PODATKOV (DPIA)

 • Pomoč pri izvedbi ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov, kjer je ta glede na zahteve in opravljene predhodne analize potrebna.

REDNO TESTIRANJE,
OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE

 • Pregled učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varne obdelave
 • Preverjanje ranljivosti in pen-testing

PREVERJANJE UČINKOVITOSTI PSEVDONIMIZACIJE IN ANONIMIZACIJE

 • Pomoč pri vzpostavi pravilne uporabe psevdonimizacije in anonimizacije
 • Preverjanje kakovosti postoječih postopkov