Janko Šavnik, specialist informacijske varnosti, je trenutno zaposlen kot Vodja informacijske in fizične varnosti ter Pooblaščenec za varstvo podatkov v Addiko Bank d.d. v Ljubljani in odgovoren za varstvo osebnih podatkov za celotni Addiko Group. Njegovo delo večinoma obsega upravljanje sistema varovanja informacij in neprekinjenega poslovanja, upravljanje z zunanjimi izvajalci in pogodbenimi obdelovalci podatkov, vodenje varnostnih projektov, svetovanje, izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, kakor tudi neprestano skrb za varstvo osebnih podatkov v vlogi DPO.

Od leta 2009 ima naziv CCE (Certified Compuer Examiner) in sodni izvedenec za informacijsko varnost in računalniško forenziko. V letu 2013 je pridobil naziv CISM (Certified Information Security Manager), v letu 2016 pa še naziv CISA (Certified Information Systems Auditor). Preden se je poklicno pričel ukvarjati z navedenimi področji je bil 11 let pripadnik policije.
Poleg zelo dobrega poznavanja informacijske tehnologije in računalniške forenzike dobro pozna slovenske in EU regulatorne zahteve, ki se nanašajo na informacijsko varnost, varstvo osebnih podatkov, varnost internetnih plačil, varnost plačilnih kartic in podobno.
V zadnjih letih je na navedene teme pripravil veliko člankov in predavanj, med njimi tudi na več slovenskih fakultetah, seminarjih in konferencah. Med zadnjimi predavanji izstopajo dvodnevna delavnica na temo digitalne forenzike pri Pooblaščencu za informacije javnega značaja in zaščito osebnih podatkov Republike Srbije, kakor tudi vabljeno predavanje na temo varstva osebnih podatkov na mednarodni konferenci v Londonu.

Janko Šavnik je poleg navedenega še član programskega sveta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, vodja skupine za varnost plačil v okviru Nacionalnega sveta za plačila, ki deluje v okviru Banke Slovenije, in nosilec predmeta Forenzično preiskovanje digitalnih podatkov pri izobraževalnem programu Preizkušen forenzični računovodja v organizaciji Sekcije forenzičnih računovodij, ki deluje pod okriljem Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Janka kontaktirajte tudi