Anja Ažman je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani ter se z zaposlitvijo v odvetniški pisarni ter poznejših funkcijah in zaposlitvah specializirala za delovno pravo, pravo varstva podatkov in pravo zasebnosti, vodenje projektov nabave blaga in storitev, postopke s področja registra tveganj, integritete in preprečevanja korupcije.

S pravom varstva podatkov in pravom zasebnosti deluje preko številnih projektov in sicer s svetovanjem domačim in tujim podjetjem, kar obsega večinoma pripravo in postopke sprejema internih aktov za zagotovitev skladnosti poslovanja podjetja, postopke v zvezi z zaščito obdelave osebnih podatkov, izobraževanje zaposlenih v podjetjih v zvezi z osebnimi podatki, obdelavo osebnih podatkov znotraj družbe svetovanja v zvezi s pogodbeno obdelavo osebnih podatkov in obdelavo osebnih podatkov v delovnih razmerjih.